Zabieg Implantacji. Zęby w Jedną Godzinę

Przypadek 1

Natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie wszczepów

Zabieg implantacji przeprowadzony w nawigacji komuterowej.
Bezzębny pacjent w ciagu jednej godziny został zaopatrzony w implanty i zęby, podjał natychmiastową funkcję żucia.  Zabieg   wykonywany  był  bez  cięcia  chirurgicznego  w  znieczuleniu miejscowym, trwał okolo 1 godziny. Przez miesiac pacjent musiał utrzymywać miękką dietę.

Tymczasowy most akrylowy przykręcony do implantów po 3 miesiącach został wymieniony na most stały ostateczny.

Przed zabiegiem

Zęby w jedną godzinę – implantacja przeprowadzona w nawigacji komputerowej Nobel GUIDE

Po zabiegu


Ostateczny most akrylowy