Zabieg Wszczepienia Implantów w Systemie Nobel Guide

Przypadek 9

Zabieg wszczepienia implantów w systemie Nobel Guide

Pacjent przed wielu laty utrcił wszystkie zębów szczęki górnej. Pacjent nie chciał użytkować ruchomej protezy akrylowej. Ponadto pacjent wyjątkowo bał się zabiegów chirurgicznych. Usłyszał, że implanty może mieć wszczepione bez żadnego cięcia chirurgicznego.

W naszej klinice stomatologicznej zaplanowano przy pomocy oprogramowania komputerowego Nobel Clinician zabieg implantacji  wszczepów tytanowych Nobel Active. Implanty wszczepiono z szablonem chirurgicznym NobelGuide.

Bezpośrednio po zabiegu do implantów przykręcono przygotowany wcześniej tymczasowy most akrylowy.  Po 3 miesiącach został on wymieniony na ostateczny most porcelanowy Heraeus Cara I Bridge 2.

Przed zabiegiem

Bezzębny pacjent zaopatrzony w implanty wszczepione w systemie Nobel Guide bez cięcia chirurgicznego z natychmiastowym obciążeniem.

Po zabiegu

Ostateczny most porcelanowy przykręcany do 6 implantów.