Przypadek 10

Implantacja bez cięcia chirurgicznego z pominięciem regeneracji kości

Pacjentka przez wiele lat użytkowała ruchome uzupełnienie protetyczne. Duży zanik kości spowodował znaczny dyskomfirt w u zytkowaniu tej protezy. W innym gabinecie zaproponowano pacjentce dosyć masywny zabieg chirurgiczny sterowanej regenracji kości polegający na podniesieniu dna obu zatok szczękowych. Pacjentka trafiła do naszego gabinetu dentystycznego, gdyż dowiedziała się, że może uniknąć tak urazowej ingerencji chirurgicznej.

W systemie NobelGuide, przy uzyciu programu komputerowego Nobel Clinician zaplanowano 6 implantów Nobel Active omijających obie zatoki szczękowe. Implanty zębowe wszczepiono bez cięcia chirurgicznego i natychmiastowo zaopatrzono je stałym mostem tymczasowym. Mostek ten po 3 miesiącach wymieniono na most porcelanowy na bazie chromo kobaltowej wykonanej techniką CAD CAM.

Przed zabiegiem

Planowanie zabiegu implantologicznego bezpłatowego (bez cięcia chirurgicznego) w systemie NobelGuide. Zęby w jedną godzinę, natychmiastowe obciążenie implantów.

Po zabiegu

Ostateczny most porcelanowy przykręcony do 6 implantów.