Całkowity Brak Miejsca dla Zęba 13. Leczenie Ortodontyczne

Przypadek 17

Całkowity brak miejsca dla zęba 13

Przed leczeniem

Całkowity brak miejsca dla zęba 13. Stan przed leczeniem ortodontycznym.

Po leczeniu

Wynik leczenia ortodontycznego.