Metoda All in 4. Nowoczesne Leczenie Bezzębia

Metoda All on 4Odbudowa łuku zębowego i leczenie bezzębia

Metoda all on 4

Koncepcja leczenia All-on-4® zapewnia bezzębnym pacjentom oraz z nieuniknionym spodziewanym bezzębiem stałą odbudowę łuku zębowego wspartą na 4 implantach w dniu zabiegu chirurgicznego. To szybko skutkuje zwiększoną satysfakcją pacjenta – w zakresie estetyki, odczuwania, mowy i poczucia własnej wartości.

W metodzie All-on-4® wykorzystuje się głównie nachylenie implantów w odcinku tylnym. Poprzez nachylenie dwóch tylnych implantów można zastosować dłuższe implanty. To zwiększa kontakt kości i implantu oraz pozwala uniknąć augmentacji kości. Ponadto nachylone implanty mogą być zakotwiczone w przedniej części lepszej jakości kości, pomagając ominąć ważne struktury anatomiczne.

Nowoczesna odbudowa łuku zębowego

leczenie bezzębia rzeszów

Wszczepy najczęściej zakładane bez cięcia chirurgicznego, a w ich odpowiednim pozycjonowaniu pomaga szablon nawigacyjny NobelGuide. Eliminuje on potrzebę przeprowadzenia czasochłonnych procedur przeszczepiania kości, a natychmiastowe obciążenie implantów mostem tymczasowym skraca czas leczenia. Koncepcja leczenia All-on-4® jest nie tylko najmniej czasochłonną opcją leczenia, ale również najmniej kosztowną w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia implantologicznego bezzębia i nieuchronnego bezzębia. 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi usługami: