ESTETIKA – Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii

Jesteście bezpieczni
Ryzyko zakażenia sprowadzamy do zera

Procedury eliminujące
zagrożenia związane z zakażeniami

Jest to korzystanie z:               
•  jednorazowych rękawiczek;
•  jednorazowych ślinociągów;
•  jednorazowych śliniaczków;
•  jednorazowych osłonek na czujnik RVG;
•  jednorazowych osłonek na podgłówek dla pacjenta;
•  jednorazowych kubków do płukania ust;
•  jednorazowych igieł;

•  jednorazowych karpul z środkiem znieczulającym;
•  jednorazowych wenflonów z wężykami do znieczuleń komputerowych;
•  pozostałych jednorazowych materiałów, wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe;

Przed zabiegami  przygotowany jest zestaw sterylnych narzędzi, który otwieramy bezpośrednio przed każdym Pacjentem. Po wizycie narzędzia są dokładnie myte, dezynfekowane i zamykane zgrzewarką w jednorazowych rękawach foliowo-papierowych, a następnie sterylizowane w autoklawach. Podgłówki, siedziska foteli, okulary, blaty, części unitów, światłowody, lampy oświetlające, klawiatura i myszka komputera, urządzenia sterujące – to wszystko dezynfekowane jest środkiem bakterio- wiruso- i grzybobójczym. Wszystkie zestawy z narzędziami sterylizowane są (w zamykanych zgrzewarką, jednorazowych rękawach foliowo-papierowych) w autoklawie próżniowym. Sterylizacja spełnia wymogi europejskich standardów. Forma sterylizacji w autoklawach jest najpewniejszą metodą zapobiegania zakażeniom. Proces sterylizacji kontrolowany jest każdorazowo przez komputery wbudowane w autoklawy oraz przez odczynniki chemiczne, wkładane za każdym razem do autoklawu. 

Raz w miesiącu wykonujemy test biologiczny poprawności sterylizacji (inkubacja posiewu drobnoustrojów). Poprawność procesów sterylizacji dokumentowany jest wydrukiem z komputera śledzącego proces sterylizacji.
W naszych gabinetach stosujemy  klawiatury komputerowe CleanKeys®. Ich główną zaletą i funkcją jest zapobieganie infekcjom poprzez wyeliminowanie skażenia klawiatury.