Zabieg Założenia Licówek Porcelanowych

Przypadek 4

Licówki porcelanowe – minimalnie inwazyjna preparacja zębów

Brak zawiązka lewej jedynki został zniwelowany poprzez leczenie ortodontyczne i zmianę kształtów lewej dwójki i trójki, tak aby przypominały one odpowiednio korony siekacza centralnego i bocznego (jedynkę i dwójkę). Zmiana wyglądu zębów została uzyskana poprzez zastosowanie pełnoceramicznych licówek porcelanowych.

Przed zabiegiem

Duża szpara między jedynkami i asymetria siekaczy.

Po zabiegu

Licówki porcelanowe na jedynkach i dwójkach.