Zabieg Usunięcia Zębów i Natychmiastowej Implantacji

Przypadek 8

Usuwanie zębów i natychmiastowa implantacja z nawigacją

Duże problemy paradontologiczne spowodowały konieczność usunięcia wszystkich zębów szczęki dolnej.  Pacjent nie życzył sobie ani przez chwilę funkconować bez zębów. Nie chciał również użytkować ruchomej protezy tymczasowej. Ponadto pacjent wyjątkowo bał się zabiegów chirurgicznych. Usłyszał, że implanty może mieć wszczepione w dniu usunięcia zębów, poza tym może to być zabieg wykonany bez żadnego cięcia chirurgicznego.

W naszej klinice stomatologicznej zaplanowano przy pomocy oprogramowania komputerowego Nobel Clinician zabieg usunięcia wszystkich zebów z równoczesną implantacją 5 wszczepów tytanowych Nobel Active. Implanty wszczepiono z szablonem chirurgicznym NobelGuide.

Bezpośrednio po zabiegu do implantów przykręcono przygotowany wcześniej tymczasowy most akrylowy.  Po 3 miesiącach został on wymieniony na ostateczny most porcelanowy Heraeus Cara I Bridge 2.

Przed zabiegiem


Wszystkie zęby żuchwy zakwalifikowane do usunięcia. Wirtualnie zaplanowano usunięcie zębów i natychmiastową implantację bez cięcia chirurgicznego.

Po zabiegu

Kontrolne zdjęcie po zabiegu z przykręconym tymczasowym mostem akrylowym.