Estetika Rzeszów – Uspokojenie Wziewne Gazem Rozweselającym

Znieczulenie gazem rozweselającym – bezbolesne leczenie zębów

Walczymy z lękiem przed dentystą! Sedacja wziewna gazem rozweselającym.

Co to jest sedacja wziewna?

Sedacja wziewna, inaczej uspokojenie wziewne, to nic innego, jak zastosowanie podtlenku azotu, potocznie zwanego gazem rozweselającym. Mieszanina podtlenku azotu i tlenu (w dawce indywidualnie dobieranej do pacjenta), podawana jest przez specjalną maskę zakładaną na nos. W przypadku leczenia niewielkich ubytków, wystarczy podanie samego gazu. Jego działanie swobodnie wystarcza, by przeprowadzić szybki zabieg bez konieczności dodatkowego znieczulania. Podczas leczenia większych ubytków, podanie gazu rozweselającego pomaga pacjentowi się rozluźnić, wprowadzając w stan euforii, co ułatwia zaaplikowanie klasycznego znieczulenia.